Klasser & kurser

Klasser

Vinyasa Yoga
Ordet Vinyasa översätts till ”andningssynkroniserad rörelse”. I denna dynamiska och fritt flödande yogaform ligger fokus på att väva in andningen i de dynamiska sekvenserna och därmed skapa en medveten närvaro i kroppen. I denna kreativa yogaform är ingen klass den andra lik. Läraren formar själv klasserna vilket gör att de kan se olika ut från gång till gång och från lärare till lärare. Vinyasa yoga passar perfekt för dig som vill ha en varierad och en ibland lite mer lekfull yoga praktik, utmanas fysiskt samt fördjupa andningen.

Passar alla. Det kan vara en fördel att ha yogat förut, men inget måste då modifikationer och alternativ alltid erbjuds.

Hatha Yoga
Hatha yoga är den först utvecklade yoga formen ur vilken de flesta andra yoga former härstammar. I klasserna involveras både positioner (asanas), andningsövningar (pranayama) och meditation (dhyana). Ordet Hatha är sanskrit, där Ha betyder sol och Tha betyder måne. Syftet med hathayoga är att balansera energierna från dessa två. I denna yogaform håller vi positioner (asanas) mer statiskt och i ett lugnare tempo än exempelvis Vinyasa yoga. Klassen kan ibland vara fysiskt krävande och ibland ha ett större lugn, men utformas och anpassas alltid efter deltagarnas behov.

Passar nybörjare såväl som erfarna yogautövare.

Candlelight flow
I denna klass rör vi oss i långsamma flöden, samt håller positioner för maximal stretching. Klassen liknar en Vinyasa flow klass, men fokus ligger inte på att bygga styrka utan på att mjuka upp alla leder och muskler innan natten.

Passar nybörjare såväl som erfarna yogautövare.

Yin Yoga
Yin yoga är ett underbart komplement till de andra yang (aktiva) former av yoga och träning, men även till vårt ofta yang fyllda liv i övrigt. Det är en lugn och passiv form av yoga där vi arbetar med sittande och liggande positioner. Varje position (asana) hålls under 3-5 minuter för att ge både den fysiska och mentala kroppen en chans att släppa på spänningar och stress. På en fysisk nivå mjukar vi upp muskler och arbetar oss in mot kroppens bindväv runt leder, skelett och organ. Genom att släppa på blockeringar i kroppen kan energin i våra meridianer (kanaler) flöda fritt vilket har en otroligt läkande effekt på både kropp och sinne.

Passar alla.


Kurser

Nybörjarkurs
En kurs för dig som aldrig yogat förut, är ny till yoga, haft ett uppehåll eller vill fördjupa dina grundkunskaper inom yoga. Du kommer få lära dig om yogans mest förekommande positioner (asanas), andningstekniker (pranayama) samt introduktion till meditation. Du kommer även introduceras till yogans historia och filosofi.

Kursen passar ALLA, nybörjare som lite mer vana. Modifikationer ges för att passa olika nivåer.

Tonårskurs
Ungdomskurs (12-16 år)
En introduktionskurs till yoga för dig mellan 12 och 16 år. Vi utforskar olika yogapositioner med glädje och arbetar oss in i flöden för att bygga styrka, smidighet och hitta balans, allt utan prestation och krav . Vi lär oss också olika andningstekniker för att minska på stress och släppa på spänningar. Vi kommer även att utföra olika meditationer för att hitta fokus och skapa lugn i kropp och sinne. Klasserna avslutas med en längre avslappning liggandes på rygg till skön mantramusik för att lättare nå det inre lugnet.

 

 

Yogamattor finns att låna till alla kurser. Efteråt/innan finns te för dom som vill.